Antoni Platonoff

Brak zdjęcia
Imię i nazwisko: Antoni Józef Platonoff
Stopień: Major
Data urodzin i śmierci: 05.07.1897 – 17.04.1973
Miejsce pochówku: Southeren Cementary
[Wielka Brytania]
Odznaczenia:
Platonoff Antoni Józef – [1897-1973], oficer sł. st. kaw. WP, mjr [1934], PSZ.Urodzony 5 VII 1897, syn Józefa i Jadwigi Witowskich. Ukończył gimnazjum. W latach 1918-1920 brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Zweryfikowany po wojnie w stopniu por. sl. st. kaw. z starszeństwem od 1 VI 1919. Był oficerem 6 psk. Awansowany do stopnia rtm. sł. st. kaw. 15 VIII 1924. Do 1928 służył w 6 psk z Żółkwi, gdzie dowodził m. in. szwadronem. W 1928 przeniesiony do Centum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, gdzie w okresie 1928-1929 był dowódcą III plutonu w szwadronie szkolnym, a w okresie 1929-1930 dowódcą 5 plutonu w szwadronie szkolnym, potem 1930-1931 zastępca dowódcy szwadrony szkolnego. Przeniesiony do 6 p. uł. w Stanisławowie, gdzie dowodził szwadronem. Awansowany do stopnia mjr sł. st. kaw. 1 I 1934. Przeniesiony na stanowisko kwatermistrza do 2 p. ułanów w Suwałkach. Następnie do IX 1939 pełnił funkcję II zastępcy dowódcy i kwatermistrza 2 p. ułanów. Bierze udział w kampanii wrześniowej 1939. Walczy z wrogiem na szlaku bojowym 2 p. ul. Od 20 IX 1939 do 6 X 1939 dowodził 2 p. ułanów. Brał udział w bitwie pod Kockiem 5 X 1939. Po kapitulacji od 6 X 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie przejściowym w Radomiu, potem wywieziony do oflagu VII a w Murnau. Po uwolnieniu obozu wiosną 1945 pełnił służbę w PSZ na Zachodzie. Po demobilizacji w 1947 pozostał na emigracji w Wlk. Brytanii. Mieszkał w Manchester, gdzie zmarł 17 IV 1973. Pochowany na cmentarzu Southeren Cementary.
Bibliografia:
Media: