Bronisław Skulicz

Brak zdjęcia
Imię i nazwisko: Bronisław Józef Skulicz
Stopień: Major
Data urodzin i śmierci: 04.09.1910 – 21.04.2003
Miejsce pochówku: Cmentarz Rakowicki w Krakowie
[Rakowice, LVI/48/1,2,3 na pasie]
Odznaczenia:
Bronisław Skulicz urodził się 4 września 1910 roku. Jako młody chłopiec swoją wojskową drogę rozpoczął w Korpusie Kadetów. Potem kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu, po jej ukończeniu w 1932 roku otrzymuje przydział do 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach. W 1934 roku uczestniczył w Kursie Instruktorów Jazdy Konnej w CWK w Grudziądzu, a w 1936 roku Wyższym Kursie Instruktorów Jazdy Konnej. Jego jeżdzieckie zdolności zostają tam dostrzeżone przez rtm.Kazimierza Szoslanda. Dostaje się do ekipy, w latach 1937-1939,uczestniczy w konkursach krajowych i zagranicznych, min. w Nicei. Po kampanii wrześniowej dostaje się do Francji, potem do Wielkiej Brytanii. Dowódca 3 szwadronu 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. W 1944, wraz z uzupełnieniem z tego pułku dostaje się do 1 Dywizji Pancernej i w jej szeregach bierze udział w walkach do końca wojny. Po jej zakończeniu pozostał na obczyźnie, oddając się całkowicie temu, co kochał. Po wojnie prowadził m.in. ekipę narodową Belgii. Do późnej starości czynnie prowadził też szkoły jeździeckie w Belgii i Hiszpanii. Całe swoje doświadczenie przekazał w książce “Ujeżdżenie i skoki”, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 1992 roku. Na krótko przed śmiercią powrócił do kraju. Spoczął w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Bronisław Skulicz nie był jedynym bohaterem w swojej rodzinie. Jego brat Bolesław zasłynął jako dowódca baonu w krakowskim okręgu Armii Krajowej, za co został odznaczony srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Natomiast najmłodszy brat Bronisława był wybitnym lotnikiem Polskich Sił Zbrojnych.

Źródło: formoza58.dobroni.pl

Bibliografia:
Media: Zdjęcia Mjr. Bronisława Skulicza
Film z Międzynarodowych Zawodów Hipicznych w Warszawie