Jan Krawczyk

Brak zdjęcia
Imię i nazwisko: Jan Krawczyk
Stopień: Wachmistrz
Data urodzin i śmierci: 1898 – 22.11.1942
Miejsce pochówku: Cmentarz wojskowy na Powązkach
[Warszawa]
Odznaczenia: Krzyż Walecznych
Wachm. 4 szwadron – Szef szwadronu 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego. Jan Krawczyk urodził się na Litwie z małżeństwa polsko-litewskiego, w wieku 17 lat wstąpił na ochotnika do 2 pułku ułanów i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za udział w walkach został odznaczony Krzyżem Walecznych. W okresie międzywojennym awansował do stopnia wachmistrza. Jako reprezentant pułku zdobył wiele nagród w zawodach hippicznych. Po wybuchu drugiej wojny światowej przeszedł cały szlak bojowy ze swoim pułkiem. 5 października 1939 wysłany ze swym oddziałem na zwiad został odcięty od swego pułku który skapitulował dnia następnego. Nie mogąc połączyć się z nieistniejącym już pułkiem skierował oddział w stronę Suwałk, gdzie dotarł stoczywszy kilka potyczek z Niemcami. Po dotarciu do Suwałk wraz z kapitanem Bielickim “Ziomkiem” rozpoczął działalność w ruchu oporu aktywnie organizując podziemie na Suwalszczyźnie. Zorganizowana przez nich grupa ruchu oporu nosiła nazwę “Tymczasowa Rada Ziemi Suwalskiej”. W wyniku zdrady agenta gestapo byłego sierżanta podchorążego 16 listopada 1939 został aresztowany. Wraz z nim został aresztowany Bielicki “Ziomek” i dziesięciu innych członków sztabu kierowniczego grupy. Wszystkich oprócz Jana Krawczyka rozstrzelano 16 kwietnia 1940 w Szwajcarskim Lesie k/Suwałk. Jan Krawczyk po aresztowaniu został wywieziony prawdopodobnie do Królewca gdzie był poddany serii “badań” przez gestapo. On jedyny wiedział gdzie jest ukryta broń i środki wybuchowe grupy. Następnie został przewieziony do Berlina w celu dalszych przesłuchań. W połowie 1940 został wypuszczony. Udał się do Siedlec gdzie przebywała jego najbliższa rodzina. Na drugi dzień po powrocie wskutek obrażeń po skatowaniu zmarł. Został pochowany przez żonę a moją babcię w mundurze galowy wraz ze swoją ukochaną szablą. Spoczywa w Warszawie na Powązkach w pobliżu Pomnika Lotnika.
Bibliografia:
Media: