Jan Władysław Kühn

Jan Władysław Kühn
Imię i nazwisko: Jan Władysław Kühn
Stopień: Porucznik
Data urodzin i śmierci: 27.01.1903 – 6.08.1957
Miejsce pochówku: Unken, Austria
Odznaczenia: – Medal “Polska swojemu obrońcy” (za wojnę polsko-bolszewicką – 1920)
– Krzyż Walecznych (za Kampanię Francuską – 1942)
– Warmedal (za II Wojnę Światową – 1939/45)
Urodzony 27.01.1903 roku, ochotnik w 201 Pułku Szwoleżerów w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie międzywojennym ukończył wydział architektury Politechniki Warszawskiej. Na przełomie 1930-31 roku rezerwowy kawalerii w Szkole Podchorążych w Grudziądzu. W latach 1931-34 uczestniczył w szkoleniach 2-go Pułku Ułanów Grochowskich, następnie otrzymał mianowanie na stopień podporucznika. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku był zastępcą dowódcy szwadronu zapasowego 2-go Pułku Ułanów Grochowskich. Walczył z niemieckimi oddziałami pancernymi oraz piechotą, dywersantami komunistycznymi oraz z regularnym wojskiem sowieckim na froncie w rejonie Grodno-Białystok. Internowany na Litwie, z obozu w Birsztanach uciekł do Kowna, skąd za pomocą fałszywych dokumentów wyjechał do Łotwy, a dalej do Estonii, Szwecji, Norwegii, Anglii, aż dotarł do Francji, gdzie trafił do koszar Bessières w Paryżu. Od 1.02.1940 roku jako adiutant dowódcy oddziału rozpoznawczego oraz oficer informacyjny 2DP walczył z Niemcami do upadku Francji w czerwcu 1940 roku. Na rozkaz generała Sikorskiego i w wyniku braku amunicji oddział uległ rozwiązaniu w okolicy Szwajcarii (Montbélliard). Stamtąd szedł sześć tygodni pieszo do nieokupowanych obszarów. Dnia 7.08.1940 przedostał się do Vichy i zameldował u Generała Brygady J. Kleberga. W latach 1942-1943 mianowany Komendantem Wojskowego Ośrodka Rzemiosł na terenie departamentu Isère. W latach 1942-1944 zatrudniony przez wywiad polski na terenie Grenoble do wykonywania zadań specjalnych. Dnia 05.01.1945 roku zameldował się w obozie zbiorczym Wojska Polskiego w Paryżu skąd transportem wojskowym ewakuował się do Southampton w Anglii, dostał przydział do CW Piechoty Grupy Technicznej i mianowanie na porucznika. Po wojnie został w Anglii pracując najpierw w kowalstwie a później jako architekt.

Źródło: informacje przekazane przez wnuczkę Gabrielę Kühn