Janusz Antoni Raczkowski

Brak zdjęcia
Imię i nazwisko: Janusz Antoni Raczkowski
Stopień: Porucznik
Data urodzin i śmierci: 06.04.1913 – 04.1940
Miejsce pochówku: Katyń
Odznaczenia:
Ur. 06 IV 1913 w Krerowie pow. Środa Wlkp., syn Tadeusza /dyrektora szkoły rolniczej i komisarza rządu dla giełdy zbożowej w Bydgoszczy/i Marii z Krajewskich. W latach 1923-1931 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Bydgoszczy, gdzie 16 VI 1931 otrzymał świadectwo dojrzałości. W okresie od 16 VIII 1931 do 30 VI 1932 odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, a następnie od VII do IX 1932 praktyki w 16 p. uł. w Bydgoszczy. Od X 1933 do VIII 1935 w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Do X 1935 odbywał praktyki w 2 p. uł. w Suwałkach. Promowany na stopień ppor. sł. st. kaw. 15 X 1935 z przydziałem do 2 p. uł. na stanowisko dowódcy plutonu. Był instruktorem drużyny CKM w pułkowej szkole podoficerskiej, dowódca plutonu CKM, adiutantem pułku. Do stopnia por. sł. st. kaw. awansowany 19 III 1939. Podczas kampanii wrześniowej 1939 dowodził plutonem p/panc. 2 p. uł. w składzie Suwalskiej Brygady Kawalerii, nieznanych potem w Brygadzie Kawalerii “Plis”. Podczas walk na Lubelszczyźnie zostaje ranny i umieszczony w szpitalu. Po agresji sowieckiej 17 IX 1939 ze szpitala zostaje wzięty do niewoli. Przebywał w obozie w Kozielsku. Zamordowany w Lesie Katyńskim w IV 1940.
Bibliografia:
Media: