Konstanty Wojtaszczyk

Brak zdjęcia
Imię i nazwisko: Konstanty Wojtaszczyk
Stopień:
Data urodzin i śmierci: 17.10.1910 – n/n
Miejsce pochówku:
Odznaczenia:
Ur. 17 X 1910 na Podlasiu. Ukończył szkołę średnią. W okresie od 19 IX 1933 do 15 VII 1934 odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Praktyki odbywał w 2 p. ułanów w Suwałkach. Przeniesiony do rezerwy w stopniu tytularnego plut. podch. rez. kaw. Po odbytych ćwiczeniach wojskowych awansowany do stopnia ppor. rez. kaw. z starszeństwem od 1 I 1937 z przydziałem mobilizacyjnym do 2 p. ułanów. Latem 1939 zmobilizowany do WP i wcielony do 2 p. uł. Podczas kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku dowódcy 3 plutonu w szwadronie CKM. Walczył z wrogiem na szlaku bojowym pułku. Ciężko ranny w bitwie pod Serokomlą 2 X 1939. Ppor. szw. ckm 2 p. uł. Podczas okupacji niemieckiej czynny w konspiracji na terenie Obwodu Radzyń AK ps. “Szczyt”. Od 1943 do 1944 był dowódcą poddziału w OP -35 dowodzonym przez mjr K. Witkowskliego. Brał udział w działaniach zbrojnych prowadzonych w ramach akcji “Burza”. Po wojnie w kraju. Dalsze losy nieznane.
Bibliografia:
Media: