Książę Eustachy Seweryn Sapieha

Książę Eustachy Seweryn Sapieha
Imię i nazwisko: Eustachy Seweryn Sapieha
Stopień: Porucznik
Data urodzin i śmierci: 07.08.1916 – 02.03.2004
Miejsce pochówku: Boćki
Odznaczenia: – Krzyż walecznych
Ksiażę Eustachy Seweryn Sapieha (ur. 7 sierpnia 1916 w Spuszy koło Grodna, zm. w 2 marca 2004 w Nairobi) zawodowy myśliwy, porucznik kawalerii, historyk rodu Sapiehów. Był synem Eustachego Kajetana, bratem Jana Andrzeja i Lwa Jerzego i Elżbiety. Po ukończeniu szkoły średniej wstępuje do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, po czym podjął naukę Wyższej Szkole Handlowej w Antwerpii, a od 1938 tamże w Wyższej Szkole Kolonialnej. Jako podporucznik kawalerii brał udział w kampanii wrześniowej w szeregach Suwalskiej Brygady Kawalerii. Walczył w bitwie pod Kockiem. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. W latach 1939-1945 przebywał w obozie jenieckim Oflag II C Woldenberg na terenie Niemiec, obecnie Dobiegniew. W ostatnich tygodniach wojny wraz z bratem Lwem rozpoczął ucieczkę przed wojskami sowieckimi – jako arystokrata i syn sanacyjnego polityka obawiała się uwięzienia. Dotarł do Grabau, gdzie za pomocą grupy polskich jeńców przejął kontrolą nad znajdującymi się tam stadninami, pod których znajdowały się liczne konie zrabowane z Polski (między innymi ze słynnej stadniny arabów janowieckich). Poznał tam i ożenił się z Antoniną Marią Siemieńską. W 1947 wyjechał do Kenii, gdzie zajmował się handlem złomem (głównie demobilem pozostałym po wyjeżdżających wojskach angielskich), następnie poszukiwaniem kamieni szlachetnych, i zawodowym myślistwem. Przez czterdzieści lat zbierał ‚materiały do monografii rodu Sapiehów, wydanej w roku 1995 pod tytułem “Dom Sapieżyński”. Jest także autorem autobiografii “Tak było, czyli niedemokratyczne wspomnienia Eustachego Sapiehy”. Pochowany został w Boćkach na Podlasiu.
Bibliografia: E.S.Sapieha: “Dom Sapieżyńskich”, monografia
Media: