Mieczysław Cabanowski

Mieczysław Cabanowski
Imię i nazwisko: Mieczysław Cabanowski
Stopień: Porucznik
Data urodzin i śmierci: 04.01.1901 – 05.04.1940
Miejsce pochówku: Katyń
Odznaczenia:
Ur. 04 I 1901 w Grójcu, syn Wacława i Józefy z Tkaczyńskich. Uczęszczał do gimnazjum w Grójcu, skąd w 1918 przeniósł się do gimnazjum R. Kowalskiego w Warszawie. Od XI 1918 służy ochotniczo w WP i przydzielony do 5 szwadronu szwoleżerów 2 zapasowego pułku ułanów. W III 1919 z pułkiem wyruszył na front. Brał udział w bitwach o Bełz, Kamionkę Strumiłową, Busk, Brody, Żółkiew i w walkach w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. W 1920 po ciężkiej chorobie/ chorował na tyfus plamisty/ leczonej w szpitalu w Równem otrzymał urlop zdrowotny, po czym zostaje skierowany na kurs do Szkoły Podchorążych w Warszawie, potem w XI 1920 do Centralnej Szkoły Jazdy w Grudziądzu, którą ukończył w I 1921. Przeniesiony w I 1921 do rezerwy. W okresie 1921-1922 pracuje jako urzędnik w Urzędzie Skarbowym w Warszawie na powiat warszawski. W r 1922 ponownie powołany do służby wojskowej i wcielony do 6 pułku ułanów w Stanisławowie, skąd go przeniesiono do Biura Ścisłej Rady Wojennej. W 1923 bezterminowo urlopowany. Następnie pracował jako inspektor więzienny na Mokotowie, potem w Kaliszu i Łodzi. Odbywał ćwiczenia wojskowe w 2 Pułku Ułanów Grochowskich i w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich przy Szkole Podchorążych Rezerwy w Zambrowie /dla d-ców szwadronów/. Awansowany do stopnia ppor. rez. kaw. 1 VII 1925. Po odbytych kolejnych ćwiczeniach awansowany do stopnia por. rez. kaw. 1 I 1935 z przydziałem mobilizacyjnym do 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach na stanowisko d-cy plutonu. Ewidencyjnie podlegał PKU Grodzisk Mazowiecki. Ukończył kurs w zakresie CKM oraz kurs w Centralnej Szkole Strzelniczej w Toruniu.

W 1939 zmobilizowany do WP i wcielony do 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach. W kampanii wrześniowej 1939 uczestniczy na stanowisku oficera uzbrojenia. Po agresji sowieckiej na Polskę 17 IX 1939 jego pułk stacjonował we wsi Hrynki niedaleko Wołkowyska. Dowódca pułku wysłał go z kilkoma ułanami do Świsłoczy w celu zakupienia żywności, gdzie spotkał się z 3 szwadronem rtm. Mariana Cyngotta, który maszerował w kierunku wsi Hynki by połączyć się z pułkiem. W tym rejonie zostali niespodziewanie zaatakowani przez sowieckie samochody pancerne. Po walce dostaje się do niewoli sowieckiej. Następnie więziony w obozie w Kozielsku, skąd rodzina otrzymała w XII 1939 ostatni list. Wywieziony 05 IV 1940 na miejsce śmierci /Lista śmierci z 05 IV 1940 poz. Nr 99/. Zamordowany w Lesie Katyńskim.

Bibliografia:
Media: Dąb pamięci