Ryszard Jan Głuski

Brak zdjęcia
Imię i nazwisko: Ryszard Jan Głuski
Stopień: Rotmistrz
Data urodzin i śmierci: 17.04.1916 – n/n
Miejsce pochówku: n/n
Odznaczenia:
Ur. 17 IV 1916 w Sarkach. Uczył się w Korpusie Kadetów Nr 1 we Lwowie, gdzie w VI 1934 otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1934 – 1936 w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Promowany na stopień ppor. sł. st. kaw. 15 X 1936 z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach. Podczas kampanii wrześniowej 1939 uczestniczy na stanowisku dowódcy 1 plutonu w 2 szwadronie 2 p. uł. w składzie Suwalskiej Brygady Kawalerii z SGO „Narew”, a po reorganizacji od 20 IX 1939 na Lubelszczyźnie w składzie Brygady Kawalerii „Plis” w SGO „Polesie” na stanowisku zastępcy dowódcy 2 szwadronu. Po kapitulacji 6 X 1939 SGO „Polesie” unika niewoli i przedostaje się na zachód do PSZ, gdzie w 1942 wstępuje do lotnictwa i służy w dywizjonie bombowym. Później był korespondentem wojennym. Dalsze losy nieznane.
Bibliografia:
Media: