Tadeusz Alfred Loth

Brak zdjęcia
Imię i nazwisko: Tadeusz Alfred Loth
Stopień: Podporucznik
Data urodzin i śmierci: 01.08.1911 – 09.05.1986
Miejsce pochówku: n/n
Odznaczenia:
Po ukończeniu gimnazjum i studiuje na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera. Od 19 IX 1934-15 VII 1935 Służbę wojskową odbywał w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Po odbyciu ćwiczeń aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. kaw. 1 I 1937 z przydziałem mobilizacyjnym do 2 p. uł. w Suwałkach. Zmobilizowany latem 1939 do WP i wcielony do 2 p. uł. w którego szeregach odbył kampanię wrześniowa 1939 na stanowisku oficera ordynansowego, a po reorganizacji oficer do zleceń dowódcy 2 p. uł. Brał udział w walkach na Lubelszczyźnie, gdzie 2 p. uł. wchodził w skład Brygady Kawalerii “Zaza”. Po wojnie w kraju. Mieszkał i pracował w Warszawie. Zmarł w Warszawie 9 V 1986.
Bibliografia:
Media: