Zygmunt Marian Tkacz

Brak zdjęcia
Imię i nazwisko: Zygmunt Marian Tkacz
Stopień: Podporucznik
Data urodzin i śmierci: 14.06.1912 – n/n
Miejsce pochówku: n/n
Odznaczenia:
Urodzony 14 VI 1912. Ukończył szkołę średnią. W okresie od 28 VIII 1935 do 22 XII 1935 odbywał przeszkolenie unitarne w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie, gdzie 11 XI 1935 otrzymał tytuł podchorążego. Następnie od 1 I 1936 do 31 V 1935 odbywał przeszkolenie kawaleryjskie w plutonie podchorążych w 13 p. ułanów w Nowej Wilejce. W okresie VI- 14 VII 1936 odbywa szkolenie w pułku manewrowym Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz.-Komorowie, potem od 15 VII 1936 do 30 IX 1936 odbywa praktyki w pułku kawalerii. Od X 1936 do VII 1938 w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, Podchorążych od VII 1938 do IX 1938 odbywa praktyki w 2 p. ułanów w Suwałkach. Promowany na stopień ppor. sł. st. kaw. 1 X 1938 z przydziałem do 2 p. ułanów. Podczas kampanii wrześniowej 1939 dowodził 1 plutonem w 1 szwadronie 2 p. ułanów. Brał udział w walkach na Lubelszczyźnie. Od 6 X 1939 w niewoli niemieckiej. Dalsze losy nieznane.
Bibliografia:
Media: