Franciszek Madoński

Brak zdjęcia
Imię i nazwisko: Franciszek Madoński
Stopień: Porucznik
Data urodzin i śmierci: 22.08.1897 – 17.09.1969
Miejsce pochówku: Cmentarz parafialny pw. św. Aleksandra w Suwałkach
Odznaczenia: Order Virtuti Militari kl. V
Madoński Franciszek – Ur. 22 VIII 1897 w miejscowości Ogrody, syn Franciszka i Joanny z d. Ludwińska. Jako ochotnik w szeregach 2 p. uł. brał od XII 1918 udział w wojnie polsko-ukraińskiej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920.W okresie międzywojennym podoficer sł. st. st. kawalerii. We IX 1939 w stopniu chor. sł. st. kaw. pełnił funkcję oficera żywnościowego w 2 Pułku Ułanów Grochowskich z Suwałk. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 znalazł się na Litwie. Po utworzeniu w marcu 1940 Podokręgu Kowieńskiego ZWZ czynny w konspiracji ps. “Chmura” na terenie Kiejdan, gdzie w III 1941 pełnił funkcję k-dta Obwodu ZWZ Kiejdany organizacyjnie wchodzącym w skład Podokręgu ZWZ Kowno, którym wówczas dowodził por. Zbigniew Jentys ps. “Habdank”, “Mikołaj” vel Mikołaj Baczyński, vel Mikołaj Bagiński W tym okresie czasu używał ps. “Pochmurny” Odznaczony: VM kl. 5, nr leg. 13258. Po wojnie mieszkał w Suwałkach gdzie zmarł 17 IX 1969. Pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym pw. św. Aleksandra. Żonaty z Adelą z d. Gajewska.
Bibliografia:
Media: