Andrzej Ciechomski

Andrzej Ciechomski
Imię i nazwisko: Andrzej Ciechomski
Stopień: Podchorąży rezerwy
Data urodzin i śmierci: 12.04.1918 – 1965
Miejsce pochówku: Argentyna
Odznaczenia:
Urodził się 12 kwietnia 1918 roku w miejscowości Rutkowice, przechodził szkolenie w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W czasie Kampanii wrześniowej skierowany do ośrodka zapasowego w Wołkowysku, gdzie kierowano nadwyżki mobilizacyjne. Walczy z Sowietami i Niemcami. Podchorąży A. Ciechomski został następnie zesłany do niemieckiego obozu dla jeńców w Murnau. Po uwolnieniu pozostał w Niemczech i przebywał w Norymberdze. Stąd pojechał do Belgii a następnie już na stałe wyemigrował do Argentyny.
Bibliografia:
Media: