O nas

W roku 2003 jako członkowie klubu jeździeckiego TKKF “Podkowa” w Podkowie Leśniej pod Warszawą zawiązaliśmy stowarzyszenie, którego podstawowym celem miała być rekonstrukcja historyczna Kawalerii Polskiej 1939 roku. Za wzór do naśladowania wybraliśmy 2 Pułk Ułanów Grochowskich. Z chwilą przyjęcia biało-granatowych barw tego pułku uzmysłowiliśmy sobie jednak, że dbając o jak najwierniejsze oddanie wizerunku i wyszkolenia kawalerzystów winniśmy także kontynuować tradycje, którymi szczycił się ten Pułk. Dlatego jesteśmy dumni, że udało nam się nawiązać współpracę z kołem kombatanckim 2 Pułku. Szczególnym zaszczytem jest dla nas niezwykle aktywna pomoc pana pułkownika Aleksandra Chajęckiego, oficera 2 Pułku Ułanów podczas Kampanii Wrześniowej.

Dziś, po wielu latach pracy jesteśmy gotowi wystawić ponad dwudziestu w pełni umundurowanych i oporządzonych ułanów konno. Poziom naszego wyszkolenia kawaleryjskiego często mamy okazje prezentować na piknikach historycznych, defiladach czy rekonstrukcjach historycznych. Poza tym, wzorem przedwojennych ułanów, możliwie jak najczęściej uczestniczymy w uroczystościach państwowych i kościelnych. Mamy nadzieje, że w ten sposób przybliżamy innym historię, krzewimy miłości do konia, a także mamy swój przyczynek w umacnianiu uczuć patriotycznych. Nie ukrywamy też, że wsiadając na koń w kawaleryjskich mundurach niezmiernie miło jest dostrzegać spojrzenia niewieście, podobne zapewne do spojrzeń jakimi byli darzeni ułani z tamtych lat. I właśnie za te spojrzenia jesteśmy bardzo wdzięczni.

Spędzając nasz wolny czas na treningach jeździeckich, przygotowaniu oporządzenia i umundurowania, szkoleniach i współpracy z kombatantami, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że zajęcia te są także atrakcyjne dla młodzieży. Dlatego bardzo chętnie przyjmujemy w nasze szeregi młodych adeptów. Jesteśmy przekonani, że nasz udział w ich wychowaniu będzie naszym największym sukcesem.

Mając na uwadze ciągłe poszerzanie naszej działalności jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy zechcą dołączyć do naszego stowarzyszenie lub w inny sposób wesprzeć naszą pracę. Mamy tutaj na myśli nie tylko cenną pomoc sponsorów, lecz także pomoc w pozyskiwaniu wszelkiej wiedzy lub kontaktów umożliwiających coraz lepsze działanie naszego stowarzyszenia. Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich miłośników historii, koni oraz polskiego oręża. W tym miejscu spieszymy także poinformować, że chcąc zostać członkiem naszego stowarzyszenia, nie jest konieczna umiejętność jazdy wierzchem. Kto jednak spośród takich osób, chciałby nadrobić ten brak, polecamy naukę jazdy konnej w stajni TKKF “Podkowa”, z którą to bardzo ściśle wiążemy naszą działalność.

W dniu 2004.09.07 zostaliśmy zarejestrowani przez sąd jako: “Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego”