Stowarzyszenie

Zarys działalności Stowarzyszenia


Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. Józefa Dwernickiego z siedzibą w Podkowie Leśnej, zarejestrowane dnia 07.09.2004 w KRS pod numerem 0000216500, NIP 529-171-67-85, Regon 015880802.

Główne cele działalności naszego stowarzyszenia to:

Działamy jako Grupa Rekonstrukcji Historycznej (GRH), odtwarzając barwy 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego. Bierzemy udział w rekonstrukcjach i inscenizacjach historycznych, konkursach kawaleryjskich, obchodach świąt państwowych (3 Maja, 11 Listopada), pokazach, filmach. Przeprowadzamy lekcje historii, pogadanki, obozy konne (kawaleryjskie), manewry, rajdy konne, pokazy, coroczny Bal Pułkowy. Dbamy o miejsca pamięci narodowej i groby weteranów pułku. Zbieramy i zabezpieczamy przed zniszczeniem pamiątki związane z historią kawalerii i Wojska Polskiego. Planujemy otwarcie własnego muzeum. Prowadzimy szkolenia kawaleryjskie-jazda konna, władanie bronią białą i palną, taktyka kawalerii, współdziałanie z innymi rodzajami broni. Cieszymy się w środowisku GRH dużą estymą i poważaniem, jesteśmy mile widziani na wszelkiego rodzaju imprezach historycznych. Bazujemy na społecznej pracy członków. Żaden z członków władz stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia za sprawowane funkcje. Utrzymujemy się ze składek członkowskich, darowizn, dochodów za udział w inscenizacjach historycznych, pokazach i imprezach promocyjnych.

Zarząd

Prezes zarządu: Jakub Feluch

Wiceprezes: Kamil Kaczorowski

Wiceprezes: Grzegorz Turek

Sekretarz: Wojciech Kalinowski

Skarbnik: Maciej Sekuła

Komisja rewizyjna

I. Marcin Król

II. Łukasz Kowalski

III. Jakub Tekielski

Dokumenty

Status Stowarzyszenia: statut z dnia 12.03.2017

Aktualny odpis KRS: odpis z dnia 29.04.2023